VELKOMMEN TIL VÅRE NETTSIDER

På denne siden får du informasjon om forlaget, utgivelser, opphavere og mye mer, Klikker du på «Butikk/Katalog» så kommer du rett inn i på vår bestillingsside. Der kan du også laste ned nærmest alle utgivelser fra Cantando Musikkforlag med 10% rabatt.
Har du noen spørsmål ta gjerne kontakt!

Korkonkurransen2016_fornettKorkonkurranse 2016 med NOK kr. 20.000,- i premier!
Legg ut en video på YouTube hvor koret synger et verk utgitt av Cantando Musikkforlag og koret er automatisk med i konkurransen. Vi vil vurdere bidragene som blir lagt ut frem til 17. oktober 2016. Da vil en jury kåre de beste fremføringene. Det er ingen begrensning på antall verk som kan legges ut på YouTube frem til fristen.
Hvilke kor kan delta? Ingen klasseinndeling, alle typer kor vil bli vurdert!
PREMIER FOR BESTE VIDEO:
1. pris kr. 10.000
2. pris kr. 5.000
3. pris kr. 2.500
I tillegg deles det ut en pris på kr. 2.500 for beste videoproduksjon! Siste FRIST for å legge ut korvideo:
17. oktober 2016

Se video om konkurransen HER!

SER DU DÅ AT EG ER DIN – elle melle. Last ned noten HER! Her kommer en ny sommerhit fra Elle Melle, som nok vil gå på radio gjennom hele sommeren. Ønsker du å spille denne er det bare å laste ned noten her!


himmelhoegeSti_j

HIMMEØGE STI – elle melle. Last ned noten HERNå kan du laste ned noten med besifring og tekst. Du kan også velge hvilken toneart du ønsker den i… For høy, et tastetrykk så har du den i en lavere toneart.

Koralbok 3

Norsk koralbok, bind 3 KORUTGAVE
Kun digital utgave
Forlaget lanserer i disse dager en KORUTGAVE av Norsk koralbok – bind 3. Den digitale utgaven gjør tilgangen til bibelske salmer enklere for korene. For et engangsbeløp har koret tilgang til utgaven digitalt. Utgaven er spesielt tilpasset korsangerne, orgelsatsen er tatt ut for å gjøre antall sider mindre, og notene enkle å håndtere for koristene. Skriv ut et eksemplar og kopier det til koret innenfor det antall medlemmer som koret har, så kan det enkelt settes i kormapper. Om et kormedlem mangler et eksemplar, er det enkelt å skrive ut en ekstra note.
PRISER, inkl MVA engangssum
0-10 medlemmer kr 1000,-. Bestill HER.
11-20 medlemmer kr 2000,-. Bestill HER.
21-30 medlemmer kr 3000,-. Bestill HER.
31-40 medlemmer kr 4000,-. Bestill HER.
41 + medlemmer kr 5000,-. Bestill HER.