Hovedpunkt i abonnementsordning:

  • Abonnement inngås per år (det kan også ligge en binding for 2 år, grunnet kampanjerabatter).
  • Kor-abonnementet og nettbaserte-abonnement belastes forskuddsvis for et år, med forfall 15.01 eller ved inngåelse av abonnement. Unntatt fra dette er ”Det lille kor” som belastes per utsending. Disse belastes ved utsendelse.
  • Abonnementer på Permen og Koralpermen faktureres etterskuddsvis hvert halvår juni/juli og november/desember.
  • Oppsigelse skal skje skriftlig innen den 30.11 for påfølgende kalenderår
  • Angrefrist er 14. dager fra inngåelse av abonnement. Det er ikke angrefrist på nettbaserte abonnement.
  • Alle kor-abonnenter har rett på et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, og 25% på alle Cantando Musikkforlags utgivelser og 15% på alle andre utgivelser innen to måneder etter utgivelse. Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis).
  • Abonnementer på Permen og Koralpermen har 10% grunnrabatt på alle orgelutgivelser fra Cantando Musikkforlag.
  • Musikkforlaget forplikter seg til enhver til å utgi tidsaktuelle utgivelser for den aktuelle målgruppen.
  • Vi gjør oppmerksom på at noter som sendes i korabonnement ikke skal kopieres, men bestilles fra forlaget.

Disse betingelser må gjennomleses og kopieres oss i mail ved tegning av abonnement.