Orginalverk og bearbeidelser

Jeg har i arbeidet med bearbeidelser og arrangement gjort opp noen grunnleggende tanker. Dette er gjort gjennom diskusjoner med flere jurister og advokater som har stor innsikt i opphavsrett. Det har faktisk vært til dels lange diskusjoner.

1. Når vi har sett på ”Lov om opphavsrett” så ser vi at originalverk og bearbeidelser av disse stiller likt. D.v.s at en bearbeidelse har like stort vern etter loven som et originalverk.

2. En bearbeidelse kan selvsagt ikke publiseres (eller gi tillatelse til publisering) uten tillatelse fra rettighetshaver til originalverket, når det er sagt må vi selvsagt også ha en tillatelse fra bearbeider (oversetter eller arrangør).

3. Vi forholder oss til rettighetshaveren til originalverket og bearbeidelsen på lik linje – skulle det være slik at bearbeider har en avtale med originalforlaget ber vi om at dette meddeles oss slik at vi kan spørre forlaget. Vi vil også påpeke at vi i trykk IKKE forholdt oss til fordelingsplan i TONO/NCB da denne jo kun omfatter fremførings og mekaniske rettigheter – men ikke trykkrettigheter. Vi vurderer også ut fra skjønn og har vurdert at oversettere i noen tilfeller, i eldre verker, har avtale med et musikkforlag – da vi ser at musikken og oversettelsen/arrangementet er skapt om lag samtidig. Hvis noen har innsigelser mot dette må disse rettes til originalforlaget og ikke utgiver forlaget (Cantando) – men vi ser gjerne at vi blir informert om dette slik at utbetalinger og rettighetshavere blir satt på riktig verk for fremtiden.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at for å få oversetterandeler eller arrangør andeler så må en slik bearbeidelse være godkjent av rettighetshaver til originalverket. Vi kan se i TONOs system at ikke alle oversettelser og arrangement er godkjent – og i ber derfor oversettere og arrangører om å sikre seg en slik godkjenning.

 

En digital fremtid i musikkforleggerbransjen?

Jeg har gjennom mange år nå hørt at musikkforlagene må tilpasse seg den digitale verden og lage nedlastingssider. Cantando Musikkforlag begynte med nedlasting av noter i år 2000, og med en pause på noen år så har vi i dag en fullt funksjonell side for nedlasting, og har hatt i noen år nå.

MEN er det virkelig fremtiden? Jo, det er nok det for mindre verker som viser, popmusikk, mindre korverk og instrumental musikk. Jeg er nok selv veldig skeptisk til at større verker vil bli lastet ned – hvem vil printe ut Händels Messias og stå med løsblad på dette verket? Nei, dit hen vil vi nok aldri komme.

Jeg tror det viktigste marked vi har i dag er akkurat disse mindre verkene som «kunden» ønsker raskt, og kanskje ikke minst skoleverket som ønsker å kunne laste ned verket raskt for å bruke det på skjerm. Her må vi forlag investere – når det er sagt så må vi også ha noe å investere med. Dessverre så har omsetningen hos de fleste forlagene fallt drastisk de senere år og det digitale salget av total omsetning ligger under 10% enda.

Dessverre så ser vi stadig vekk at det deles pdf på nettsider i sosiale medier, noe som er dødsdommen for musikkforlagene og da særlig utgivelse av mindre verk. Når det er sagt så kan man kanskje si at dette må musikkforlagene selv ta skylda for – da de ikke hatt verkene tilgjengelig på nett. Det kan nok faktisk argumenteres slik, og dette problem har vi tatt opp i Musikkforleggernes printgruppe.

Det er også diskutert om man trenger musikkforlagene i en digital verden, nå kan jo alle lage sin nettside og på en enkel måte distribuere egne titler. Jeg tror faktisk til tross for dette at musikkforlagene gjør en vesentlig innsats. Musikkforlagene publiserer jo ofte det de synes er verdt å formidle videre – slik at det blir en form for utvalg. Nå trenger jo ikke alle å være enig det forlagene utgir, men dette er vårt utgangspunkt i alle fall. Musikkforlagene bruker også mye på markedsføring gjennom utstillinger, annonser, nettsider, sosiale medier, kataloger og mye annet – og når veldig bredt ut.

Når dette er sagt, så tror jeg at vi vil gå inn i en digital fremtid. Denne fremtid vil selvsagt til dels være kostnadsbesparende for forlagene i forhold til trykkostnader, men medføre helt andre forpliktelser ovenfor opphavspersoner i forhold til markedsføring. Det er nok her som forlagene kan gjøre største nytten i en digital fremtid.

Jeg tror på en digital fremtid, men den kommer ikke over natten!

1L01_N2S1216RBerganphotoJan Stefan Bengtsson

Forlagssjef i Cantando Musikkforlag