Retningslinjer for innsending av manus:

  • Manus sendes pr e-post til post@cantando.com.
  • Alle refuserte manus vil bli makulert. Send oss derfor ikke originalene dine.
  • For å kunne vurdere ditt manus, trenger vi noe skriftlig fra deg, evt. også innspilling. Vi ber om at du sender et så fullstendig manus som mulig.
  • Legg ved et brev der du forteller litt om deg selv, og gjerne også en kort beskrivelse av manuset.
  • Vi har dessverre ikke anledning til å gi begrunnelser for eventuelle avslag, eller gi tilbakemeldinger på manus som ikke blir utgitt.
  • Dersom du ønsker manuset i retur, må du spesifisere dette. Husk i så fall å oppgi adresse. Ikke send oss originalen din. Øvrige manus vil bli makulert.
  • Vær oppmerksom på at vår behandlingstid for vurdering av manus er minimum 6-8 uker, men kan i travle perioder ta lengre tid.
  • Alle arrangement må være godkjent av rettighetshavere til tekst og musikk før innsending.