3869_forsBlandet kor – sakral

Dette abonnement gir deg stor innsikt i hva som utgis av nyheter, og hjelper deg til alltid å være helt oppdatert i forhold til forlagets utgivelser. Blant våre opphavsmenn kan nevnes Trond H.F. Kverno, Fredrik Sixten, Håkon Berge, Iver Kleive, Anfinn Øien, Eilert Tøsse. Innholdet er veldig variert, og vi tror at ethvert kor som synger sakral musikk, vil finne nytt repertoar her.

Abonnementet utkommer 1 gang pr. år.

25-35 nye kortitler per utsending.

I dette abonnementet har du rett til et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis)

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen

 

Priser og bestilling HER!