himmelhoegeSti_jBlandet kor – verdslig

Dette abonnement gir deg stor innsikt i hva som utgis av nyheter og hjelper deg på den måten å alltid være helt oppdatert i forhold til våre utgivelser ved forlaget. Blant våre opphavsmenn kan nevnes Sigvald Tveit, Fredrik Sixten, Håkon Berge, Iver Kleive og mange flere, i tillegg mange av Norges fremste arrangører for blandakor. Innholdet er veldig variert, og vi tror at et hvert kor som synger sakral musikk vil finne sitt nye repertoar her. Her inngår også vår nye serie «Less is More» som baserer seg på at arrangement skal være lette og enkle for koret å øve inn.

Abonnementet utkommer 2 ganger pr. år.

15-20 nye kortitler per utsending

I dette abonnement har du rett på et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, 25% på alle Cantando Musikkforlags utgivelser og 15% på alle andre utgivelser innen to måneder etter utgivelse.

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis).

Priser og bestilling HER!