himmelhoegeSti_jBlandet kor – verdslig

Dette abonnement gir deg stor innsikt i hva som utgis av nyheter, og hjelper deg til alltid å være helt oppdatert i forhold til forlagets utgivelser. Blant våre opphavsmenn kan nevnes Sigvald Tveit, Fredrik Sixten, Håkon Berge, Iver Kleive, i tillegg til mange av Norges fremste arrangører for blandakor. Innholdet er veldig variert, og vi tror at ethvert kor som synger sakral musikk, vil finne nytt repertoar her. Her inngår også vår nye serie «Less is More» som baserer seg på at arrangementene skal være lette og enkle for koret å øve inn.

Abonnementet utkommer 2 ganger pr. år. 15-20 nye kortitler per utsending

I dette abonnementet har du rett til et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, 25% på alle Cantando Musikkforlags utgivelser, og 15% på alle andre utgivelser innen to måneder etter utgivelse.

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis).

 

Priser og bestilling HER!