Dette abonnement er særlig tenkt for blandakor som kun har en mannsstemme i arrangementene. Dette abonnement har blitt veldig populært og vi kan derfor tilby hele 50% rabatt på tilsendte nyheter.

Utkommer 2 ganger pr. år..

Ca. kr.1200,- per år

(50% rabatt på tilsendte noter)

Abonnement tegnes g2678-forsjennom å sende oss en mail til order@cantando.com

Utgivelser for SABar profant og sakralt.

I dette abonnementet har du rett til et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis)

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen

Priser og bestilling HER!