1650forsMannskor

Dette abonnement favner bredt innen mannskor, alt fra 2-stemmige arrangement til 4-stemmige. Her vil dere også motta nyheter fra serien «Less is More». Et stort og variert utvalg av noter vil følge i pakken, også noter fra andre forlag.

Abonnementet utkommer 1 gang pr. år.

10-15 nye kortitler per utsending.

I dette abonnementet har du rett til et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis)

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen

 

Priser og bestilling HER!