1650forsMannskor

Dette abonnement favner bredt innen mannskor, alt fra 2-stemmige arrangement til 4-stemmige. Her vil dere også motta nyheter fra serien «Less is More». Et stort og variert utvalg av noter vil følge i pakken, også noter fra andre forlag.

Abonnementet utkommer 1 gang pr. år.

10-15 nye kortitler per utsending.

I dette abonnementet har du rett til et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending, 25% på alle Cantando Musikkforlags utgivelser, og 15% på alle andre utgivelser innen to måneder etter utgivelse.

Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis).

 

Priser og bestilling HER!