Pris for særtrykk fra Cantando Musikkforlags utgivelser
Inkl Concordia, Øst-Norsk, ToneTreff, Noten (sakral) o.a. subforlag.
Notesider  Pris eks Inkl Mva
1            11,00            13,75
2            12,10            15,13
3            13,31            16,64
4            14,64            18,30
5            16,11            20,13
6            17,72            22,14
7            19,49            24,36
8            21,44            26,79
9            23,58            29,47
10            25,94            32,42
11            28,53            35,66
12            31,38            39,23
13            34,52            43,15
14            37,97            47,47
15            41,77            52,22
16            45,95            57,44
17            47,79            59,73
18            49,70            62,12
19            51,69            64,61
20            53,75            67,19
21            55,90            69,88
22            58,14            72,68
23            60,47            75,58
24            62,89            78,61